Aan de slag als stagiaire bij Alfa!

Groeien vinden wij bij Alfa erg belangrijk. Daarom proberen wij zoveel mogelijk studenten een stageplek te bieden. Bij Alfa Twente-Salland zijn dat er deze stageperiode drie. Elke stagiaire heeft een eigen "buddy", iemand die hen gedurende de stageperiode begeleidt. Indy loopt stage op onze Agro-afdeling, Lars en Shant nemen deze periode een kijkje op onze mkb-afdeling. Ze lopen weliswaar op verschillende afdelingen stage, binnen Alfa is alles dichtbij. Ze kunnen elkaar gemakkelijk opzoeken, vragen stellen en zo ook aan elkaar laten weten wat ze hebben geleerd. Er wordt door Alfa ook een landelijke stagiairedag georganiseerd voor alle studenten die stagelopen bij Alfa. Op deze dag kunnen alle stagiaires elkaar ontmoeten en hun ervaringen delen. Dit zorgt tevens voor een leuke sfeer onder de stagiaires en verbondenheid.