Privacyverklaring Sollicitanten

Alfa Accountants en Adviseurs BV

Dit is de privacyverklaring van Alfa Accountants en Adviseurs BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09046256, hierna Alfa.

Bedoeling van deze privacy verklaring

Deze verklaring in dit document is bedoeld om sollicitanten te informeren over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt door Alfa. De verklaring geldt voor iedere persoon die solliciteert bij Alfa, dan wel door of namens Alfa wordt benaderd, en voor open sollicitaties.

Persoonsgegevens

Het betreft gegevens die aangeven wie je bent, zoals namen, geboortedatum, adres, telefoonnummer en overige contactgegevens.

Je deelt jouw persoonsgegevens met Alfa, waarmee wij zorgvuldig omgaan. Alfa houdt zich aan de wetgeving  en aanvullende regelgeving die gaan over het gebruik en bewaren van persoonsgegevens.

Doel

Alfa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, onder andere opslaan, bekijken, analyseren, verwijderen, enzovoorts.

Redenen

Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn onder meer de navolgende redenen:

Gebruik persoonsgegevens

Alfa kijkt of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert, zoals de eisen de gelden voor de functie. Jouw identiteit wordt gecontroleerd door inzage in een geldig legitimatiebewijs. Die gegevens worden niet opgeslagen.

Het kan zijn dat Alfa een assessment en een screening uitvoert. Dat geven wij van tevoren aan.

Als de uitkomst van het sollicitatieproces positief is en Alfa je een baan aanbiedt worden de gegevens gebruikt voor het doen van een aanbod. Dezelfde gegevens worden gebruikt voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het opstellen daarvan.  Het kan zijn dat in plaats van een arbeidsovereenkomst een overeenkomst van opdracht wordt opgesteld en dat Alfa en jij dat met elkaar overeenkomen. In dat geval worden daarvoor de gegevens gebruikt.

Contacten met Alfa en jou vinden plaats via jouw met ons gedeelde contactgegevens. Tijdens die contacten beantwoorden wij de vragen.

De gegevens worden bewaard - gedurende een termijn van 1 (één) jaar – en gebruikt voor eventuele andere vacatures waarvoor jij mogelijk ook interesse heeft. Als jij bij Alfa solliciteert geef je toestemming om de gegevens voor dit doel te bewaren en je te benaderen als er volgens Alfa een eventuele passende vacature is.

Om mensen te verwerven worden de gegevens geanalyseerd en verwerkt in een rapport. Aan de hand daarvan kunnen de vacatureteksten/berichten worden aangepast. In de analyse en rapporten staan geen herkenbare gegevens van jou.

Verwerken van persoonsgegevens

De gegevens die Alfa verwerkt zijn

1. Werving- en selectieproces

Voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, CV, motivatiebrief/-bericht, opleidingen, ervaringen, referenties, salarisindicatie/tarief, talenkennis, rijbewijs, beschikbaarheid. Indien aangeleverd: foto, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, hobby’s en interesse.

2. Communicatie

De gegevens van voornaam, achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt om te communiceren

3. Andere vacatures

De gegevens van emailadres, zoekcriteria worden gebruikt om op een andere vacature te attenderen en uit te nodigen voor een sollicitatie.

4. Analyse

De gegevens: geslacht, geboortedatum/leeftijd, woonadres, rijbewijs, sollicitatiedatum, datum afhandeling, gegevens vacature waaronder functie, worden gebruikt voor analyse.

Bewaartermijn

Alfa bewaart de gegevens tijdens en kort na de verwervings- en selectieprocedure. De gegevens worden uiterlijk 12 maanden na afronding van de selectieprocedure uit de database verwijderd of geanonimiseerd. Gedurende de 12 maanden kan Alfa jou bereiken voor een geschikte vacature.

Beveiliging

Alfa gaat zo veilig mogelijk om met de gegevens. Daarvoor nemen wij technische als organisatorische maatregelen om de veiligheid te borgen en eventueel te vergroten. Alleen medewerkers die jouw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden kunnen die inzien. De medewerkers hebben een geheimhoudingverklaring getekend.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke gegevens Alfa van jou heeft en wat zij doet met deze gegevens. Je kan de gegevens opvragen, aanpassen, verwijderen of het gebruik beperken, ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens en de gegevens ontvangen op een manier waarop die gemakkelijker aan een ander kunt geven.

Uitoefenen rechten

Via recruitment@alfa.nl kan het verzoek tot uitoefening van de rechten indienen, of per post Agro Business Park 85, 6708 PV Wageningen. Bij het verzoek dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs te zijn gevoegd voorzien van een datum (rijbewijs / paspoort).  De kopie wordt na ontvangst vernietigd.

Privacy

Voor verdere vragen verwijzen wij je naar de Autoriteit Persoonsgegevens, die controleert of Alfa zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is er een interne controle of Alfa goed omgaat met persoonsgegevens.

Bij verdere vragen kan je contact op nemen met recruitment@alfa.nl.

Als je niet tevreden bent met de antwoorden op de privacyvragen kan een klacht worden ingediend bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze verklaring is opgesteld op 30 juni 2023 en voor het laatst aangepast op 3 juli 2023.