Alfa Foundation: van ons voor de maatschappij

Alfa heeft het zich ten doel gesteld om een positieve impact creëren op de maatschappij. Onze organisatie, B Corp gecertificeerd, streeft naar het creëren van duurzame waarde voor medewerkers, klanten en de maatschappij als geheel, heeft Alfa daarom de Alfa Foundation in het leven geroepen.

Een van de opvallende kenmerken van de Alfa Foundation is de actieve betrokkenheid van medewerkers. Alfa spoort haar medewerkers aan om niet alleen professionals te zijn in hun vakgebied, maar ook actieve deelnemers in de samenleving. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de Alfa Foundation, moeten medewerkers minimaal 40 uur per jaar betrokken zijn bij een goed doel of maatschappelijke organisatie. Dit kan variëren van vrijwilligerswerk voor een lokale stichting tot het ondersteunen van sportverenigingen of andere gemeenschapsinitiatieven.