Oude liefde roest niet, Jarno Polling terug bij Alfa!

Jarno Polling is een klassiek voorbeeld van de stagiair die na een leuke stage als werknemer bij zijn voormalig stagegever in dienst komt. Dat laatste gebeurde op 1 november jongstleden. Sindsdien is de student bedrijfskunde op dinsdag en donderdag op kantoor Groningen of Assen aan de slag met een project waarbij hij samen met collega’s Alfa’s CO2-footprint in kaart brengt. Waarom koos hij voor Alfa?

Jarno Polling: “Ik heb hier vorig jaar stagegelopen van medio februari tot en met begin juli. In het begin was het even aftasten wat mijn werkzaamheden waren. Het duurde niet lang voordat ik voor mezelf de conclusie trok: dit past bij mij én de diversiteit aan werkzaamheden bevalt me. Wat voor mij ook de doorslag gaf, is dat Alfa mij tijdens mijn stage direct naar klanten toestuurde. Ik was toen pas derdejaarsstudent en vond het toch wel bijzonder dat Alfa blijkbaar zoveel vertrouwen in mij had. Daar komt bij dat ik het ook getroffen had met mijn stagebegeleider destijds (Patrick Grit, Alfa Groningen-Assen), die erg betrokken en benaderbaar was.” 

Werkzaamheden

In de afgelopen periode spendeerde Jarno de nodige tijd aan een project om de CO2-footprint van Alfa in kaart te brengen. En dan niet alleen voor het cluster Groningen, maar voor alle clusters. “Daarin heb ik voornamelijk contact met Arthur Zantinge (adviseur duurzaamheid Alfa Accountants en Adviseurs). Ons contact is altijd goed. We overleggen vaak over welke informatie we nodig hebben, hoe we die gaan verwerken en vervolgens verwerk ik alle data, zodat we die naderhand ook goed kunnen vormgeven in Excel. Zo maken we het overzichtelijk en inzichtelijk voor alle medewerkers waar we nu qua footprint staan en waar we in de toekomst willen staan. Daarnaast heb ik ook veel contact met Carl Drenth (directeur Alfa Groningen-Assen).”