Groeien bij Alfa is groot worden in wat echt telt

Groeien bij Alfa volgens...

Henk Overbeek, directeur bij Alfa Barneveld
 

Directeur was hij min of meer zonder dat hij het zelf doorhad. Een persoonlijk ontwikkelingstraject is er nooit aan te pas gekomen, constateert Henk Overbeek op z’n 47ste. “Ik ben gewoon doorgegroeid”, zegt hij met Overbeekse nuchterheid. En ook nu hij het als directeur voor het zeggen heeft in Barneveld (‘maar de baas voel ik mij niet’) laat hij medewerkers vrij in hun eigen ontwikkeling. “Als jij als jonge medewerker bij Alfa binnenkomt en je hebt ambities en je doet je best, dan biedt Alfa jou de mogelijkheden.” Mogelijkheden die Henk ook zelf nog heeft. “Maar niet richting de hoofddirectie, daar ben ik veel te klantenman voor”, lacht hij.

Met die laatste opmerking verwijst Henk indirect naar zijn start bij Alfa, in 1998. “Ik had economie gestudeerd in Wageningen en begon als vaktechnisch bedrijfsadviseur. De senior bedrijfskundige liet me al snel kleine klusjes doen, ook omdat ik het wilde en het kon. ‘Ga jij dat maar lekker zelf bespreken met de klant Henk, je weet waar de grenzen liggen.’ Langzaam maar zeker ben ik jaarrekeningen gaan doen, met name de technische kengetallen. Omdat ik de ambitie had uitgesproken dat ik het management wel leuk vond ben ik teamleider geworden.” En inmiddels directeur, van kantoor Barneveld. “Ik ben er natuurlijk zelf bij geweest. Maar ik vind het fantastisch dat ik mocht doorgroeien en alle stappen heb kunnen zetten die ik wilde zetten. Daar ben ik trots op. Ik ben blij dat Alfa mij die mogelijkheden heeft gegeven. En zo zit de organisatie nog steeds in elkaar.”

‘Het is jouw ontwikkeling’

Want als directeur legt hij medewerkers geen strobreed in de weg, als het over hun eigen groei gaat. Henk: “Als iemand bij mij komt en zegt: ik wil die en die cursus gaan doen en hij heeft een goed argument, prima. Ook als het je eigen vakgebied niet is. Ik zal misschien denken: ‘Ik zou het zelf niet doen’, maar het is jouw ontwikkeling. En als je over een jaar zegt: het is het toch niet, jammer dan. Dan hebben wij er geld in gestoken en die medewerker tijd, maar dat moet je dan ook maar ervaren.”

Cultuur van Alfa

Misschien heeft die insteek wel alles te maken met de cultuur van Alfa, constateert hij. “In het management van Alfa zitten mensen die het leuk vinden om andere mensen te motiveren. Niet omdat ze zo graag teamleider of manager of directeur willen zijn.” En zelfs al wórd je directeur, dan nog staat ontwikkelen centraal. Half-serieus: “Als ik nu zou zeggen dat ik me op deze plek niet verder kan ontwikkelen, hoop ik niet dat Fouk, Marco en Arnoud (de hoofddirectie van Alfa) dit lezen. Ja, ik kan me ook nog ontwikkelen. Niet richting die hoofddirectie, maar misschien richting vakgebieden. De agrosector moet de komende jaren andere verdienmodellen gaan ontwikkelen. Die landbouw gaat anders ingericht worden en daar hebben we goede adviseurs voor nodig. Ik zou graag binnen Alfa daar de trekker voor willen zijn.”

Reguliere werktijden

Al komt er weleens een lezing ‘s avonds tussendoor, directeur is hij ‘gewoon’ van acht tot vijf. Als directeur heb je natuurlijk variabele werktijden, maar ik vind dat in principe iedereen normale werktijden moet hebben. Voor mezelf is de grens, wanneer collega zegt: ‘Henk, zal ik dat niet even voor je doen?’ Als ze dát tegen je gaan zeggen, weet je dat het tijd wordt om even rustiger aan te doen.”